Boekhouding

Onze dienstverlening begint bij het nauwkeurig verwerken van alle facturen en bankrekeninguittreksels. U kan uw documenten zowel aanleveren op papier als digitaal via ons online klantenportaal. Op basis van uw behoeften bekijken we welk systeem van boekhouden het best bij uw bedrijf past. Wij adviseren tevens interne boekhouders van grotere ondernemingen bij het voeren van hun boekhouding.

Wij bezorgen ook u regelmatig tussentijdse maand- en kwartaalrapporteringen zodat u steeds de evolutie van uw onderneming op de voet kan opvolgen en bijsturen. Na het voorbereiden van de balans en resultatenrekening gaan we in nauw overleg uw onderneming fiscaal optimaliseren en alle afsluitwerkzaamheden ondernemen. 

Wat doen we allemaal?

  • Verwerken van aan- en verkoopfacturen
  • Tussentijdse rapportering en adviesverlening
  • Opstellen van balans en resultatenrekening
  • Opmaken en neerleggen van de jaarrekening en verslaggeving
  • Bespreken van uw resultaten